Mundong Walang Malay, Madlang Walang Puso

MADLA, ATING sagutin ang katanungang;
Paano na nga ba hinubog ng mundo ang mga tao?
O mas nararapat ang katanungang;
Paano na nga ba hinubog ng mga tao ang mundo?

Paniniwala’y nagkakaiba-iba,
Ngunit mundo’y iisa.
Kagustuha’y ‘di magkakapareha,
Ngunit mundo’y iisa.

Ang mga mata’y waring nakapikit,
O sadyang nagpipikit pikitan,
Upang ‘di makita ang kamalian,
Iba ang nakakaranas ng sakit.

Madla,
Binuhay ng Maykapal
upang ang lupit ng buhay’y matikman.
Madla,
Binuhay ng Maykapal
‘di para kumitil ng buhay ng iba.

Bakit ‘di na lamang gawin kung ano ang tama?
Bakit ‘di na lamang sundin kung ano ang nararapat?
Magkaisa sa kung ano ang makabubuti sa masa,
Nang tao’y mabuhay sa tamang paraan, magkaisa ang lahat.

*Poem inspired by news

^~~~^