Undecided Title

ONE IS fighting for the title; the other, for the money.
One is fighting for his life; the other, for the lives of others.

One fight.
One game.
Two people.

Both have their own reasons to fight.
Both have their own pride to win.

Winning for them have different consequences, have different meaning.
But there is only one winner. And winner takes it all!

But what if winning means losing what you have and having what you didn’t wish for? And losing means having a totally new life, a life led by them.

Would you rather win than lose?
Or the other way around?

Would you play the game? What if you didn’t have a choice at all and fighting seems to be the last resort?

(to be continued?)

^~~~^

Alam Kong Hindi Ka Tulad Nila

HINDI AKO sinlakas ng iniisip mo,
diĀ  ako sintatag ng inaakala mo,
di ako sintapang ng nakikita mo.

Kaya kailangan ko ng makakasangga,
kaya kailangan ko ng kaibigan,
kaya kailangan kita.

Yung pinapakita ko, hindi yun
yung sinusulat ko, yun yun.

Yung salitang binibitawan ko, hindi yun
yung hindi ko sinasabi, yun yun.

Yung kinikilos ko, hindi yun
yung nararamdaman ko, yun yun.

Laki ng pasasalamat ko, dahil hindi ka tulad nila
na pangalan lamang ang tanging nalalama’y
wagas makahusga, sa buong pagkatao.

Laki ng pasasalamat ko, dahil hindi ako tulad nila
na may kakilalang tulad mo, ang tanging mahalaga’y
wagas na pagkakaibigan, sa habang panahon.

Lahat tayo’y may kaibigan, ngunit di lahat ay masasabing totoo
ang iba’y di karapat dapat sa bansag na kaibigan.
Ngunit alam kong hindi ka tulad nila at masasabi kong;
ika’y aking kaibigan.

^~~~^